Narum Kafe anno 1920

Byggeprossess kafe i perioden november 2012 til november 2014

Her vises rommet før byggestart

2

Byggestart 29. november 2012-

Kafe 2. etasje