Byggeprosess ventilasjon i 3. etasje

Byggeprossess kafe i perioden november 2012 til november 2014

2